Pūpū Tarakihi. Paper Nautilus. 

 

He aha te hau e wawara mai
He tiu, he raaki
Nāna i ā mai te pūpūtarakihi ki uta
E tikina atu e au ki te kōtiu
Kukume mai ai?
Koia te pou whakairo ka tū ki Waitematā
I aku wairangi e.

 

What was the wind that was roaring yonder?

It was the north wind, the wind from the north

It was indeed the north wind I was perceiving driving the paper nautilus ashore.

And then to my amazement there was the carved post standing by (the shores of)

Waitemata, standing, standing thus.

 

 

 

 

Search the collection for more information on the Paper Nautilus Argonauta nodosa.