Not One More Acre!


MĀORI COURT 
FREE

Hei waitohu tēnei whakakitenga noho kōtui me Ngāti Whātua Ōrākei i te 40 tau o te pananga o te iwi i ō rātou whenua i Takaparawhau Bastion Point. 

Mai i 1977 ki 1978, i whakatūria tētahi whakahē, 506 rā te roa, ki te hoko i hiahiatia e te Karauna i ngā whenua o Ngāti Whātua i Takaparawhau. 

Ka noho te whakahē nei hei tohu nui mō ngā kōkiri pupuru whenua o te iwi Māori. 

Ka tākina ngā tātai kōrero mō tēnei kaupapa nui i tēnei whakaaturanga, kei roto nei ngā whakaahua ahurei a Mairi Gunn, a Gil Hanly, a Margaret Jones, a John Miller, me Robin Morrison.

From 1977 to 1978, a 506-day protest against a proposed Crown sale of Ngāti Whātua Ōrākei land was held at Bastion Point Takaparawhau. The protest became a key symbol of the Māori land rights struggle. 

This exhibition tells this important story and showcases iconic imagery from photographers Mairi Gunn, Gil Hanly, Margaret Jones, John Miller, and Robin Morrison. 

Photo (banner) '82 eviction, photographed by Gil Hanly. (right) '78 eviction, photographed by Robin Morrison.