'Ākono'anga au 'apinga 'akapapa'anga kōrero ta'ito 'ō te kōpū tangata 'ē pērā, tō tēta'i tangata 'okota'i

If you would prefer to access this information in another language, click here to see the other options. 

‘E tu‘anga mātau‘ia te ‘akapapa‘anga kōrero ta‘ito ‘ō te kōpū tangata ‘ē tatou mei mua mai. Ka nākirokiro mai tātou ‘i te kite ‘i tō tātou tika‘anga tangata ‘i te kite‘anga ‘ē ko‘ai tatou, ‘ē nō‘ea mai tātou. Ka ō mai ki roto ‘i te au ‘ākapapa‘anga kōrero ta‘ito te au tūtū, puka-tūtū, au reta, ‘ē te au ‘ākapapa‘anga peapa pu‘apinga.

Nā roto ‘i te raverave‘anga ‘ē te ‘ākono‘anga ‘i te au ‘apinga ‘akaputu o tō tātou kōpū tangata ‘ē ‘akakite mai ‘i te roa‘anga ‘ō te tuātau ‘ē vai meitaki ai tē reira. Ka rauka i tēia au kaveinga ‘i te tauturu iā koe ‘i te tāporoporo ‘i te au ‘akapapa‘anga kōrero ta‘ito o tō‘ou kōpū tangata nō te au uki ki mua.

‘Ātoro atu

 


E tūtū ta‘ito, mei roto mai ‘i te ngā‘i vaira‘anga au ‘apinga ta‘ito pu‘apinga ma‘ata, ā te Pacific Islands Education Resource Centre (PIERC), ‘ē te Pū-Ma‘ata Mua ‘ō te PIERC, Le Mamea Taulapapa Sefulu Ioane, mei te au mata‘iti, 1970’s mai.

Kua turuturu pakari’ia teia au ‘apinga turuturu ‘i te ‘āpi’i’anga, ‘e te Tennyson Charitable Trust, ‘ē te ‘Akapū’anga ‘ō te au Reo Patipika (Centre for Pacific Languages).