Tokanga'i 'o e ngaahi koloa mahu'inga 'a e fāmili mo fakafo'ituitui

If you would prefer to access this information in another language, click here to see the other options. 

Ko e ngaahi koloa mahu‘inga ‘a e fāmili ko e konga ia ‘e taha hotau hisitolia. ‘Oku ne ‘omai ha ongo ‘ofa ki hotau tupu‘anga ‘i he ‘etau ‘ilo‘i kohai kitautolu mo e kakai na‘a tau tupu mei ai. Ko e ngaahi koloa mahu‘inga ‘a e fāmili ‘oku fa‘a kau ki ai ‘a e ngaahi ‘ata, ‘alapama, ngaahi tohi, pea mo e ngaahi fakamatala mahu‘inga.

Ko hono tokanga‘i mo tauhi ‘a e ngaahi naunau ko ‘eni ‘oku fakatefito ai ‘a ‘ene tolonga. Ko e ngaahi founga ‘eni te ne tokoni‘i koe ki hono tauhi ke malu ‘a e ngaahi hohoko ho fāmili ma‘a kinautolu he kaha‘u.

 

Download

 


Koe ‘īmisi fakahisitolia mei he Pacific Islands Education Resource Centre (PIERC) pea moe fuofua Talekita ‘oe (PIERC), Le Mamea Taulapapa Sefulu Ioane ‘ihe taha hiva fitungofulu tupu.

Koe koloa koeni´ na‘e tokoni‘i ‘e he Talasiti tokoni ‘a Tennyson (Tennyson Charitable Trust) pea moe Senitā ma‘ae ngaahi lea ‘ae Pasifiki´(Centre for Pacific Languages).